Digimon: Taichi and Agumon

1   0   0  

Pokemon: Satoshi and Gou

Pokemon: Keep sleeping

2   0   0  

Pokemon Sword and Shield: Roy

Pokemon: Satoshi and Gengar

Pokemon: A new move 01

1   0   0  

Pokemon: A new move 02

Pokemon: A new move 04

Pokemon: A new move 05

Pokemon: A new move 03
Oops looks like you hit a dead end.